UAB “AVAKOMPAS” e. komercijos modelio diegimo projekto įgyvendinimas

UAB „Avakompas“ įgyvendina projektą „UAB „Avakompas“ e.komercijos modelio diegimas“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, lėšomis. Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą.

Įmonė projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 64 395,00 Eur.

Iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, projekto įgyvendinimui skiriama iki – 48 296,25 Eur.

Projekto vykdymo pradžia – 2021 m. rugsėjo 14 d. Projekto vykdymo pabaiga – 2023 m. vasario 27 d.