ES struktūrinė parama verslui

Informuojame, kad 2015 m. antroje pusėje bus galima teikti paraiškas pagal priemonę „E-verslas“.

Problematika – Lietuva beveik trigubai atsilieka nuo ES vidurkio pagal gamybos sąnaudomis sukuriamą pridėtinę vertę, tenkančią vienam darbuotojui.

Priemonės tikslas – skatinti įmones įsidiegti naujausius IT sprendimus, skirtus verslo procesų (klientų aptarnavimo, tiekimo grandinės valdymo, įmonės išteklių valdymo ir pan.) optimizavimui, taip sudarant palankias sąlygas jų darbo našumo augimui.

Mūsų partneriai, padedantys paruošti paraiškas paramai gauti: