Verslo valdymo sistemos kainos

Siūlome pažangią verslo valdymo sistemą, kurioje yra labai platus bazinis funkcionalumas. Be to, galime greitai ir nebrangiai atlikti bet kokius pritaikymo darbus pagal specifinius klientų norus.

Komplektai sudaryti taip, kad sistema taptų prieinama smulkiajam verslui, o jam augant, be jokių techninių iššūkių, būtų galimybė pereiti prie dar platesnio funkcionalumo.

Yra ir nuomos galimybė. Nuomos kainas rasite čia.

 

Verslo valdymo sistemos moduliai

Komplektai

MINI
1000 €
MIDI
3475 €
MAXI
7820 €

Pardavimų valdymas ir CRM

+ + +
Pirkėjų užklausimai ir komerciniai pasiūlymai + + +
Pirkėjų užsakymai ir prekių rezervavimas + + +
Pardavimai, tikslinimai, grąžinimai + + +
Komisinė prekyba (perdavimai komisionieriams) + + +
Mažmeninė prekyba + + +
Specialus pardavimų langas + + +
Specialus pirkėjo ekranas + + +
Integracija su POS‘ais + + +
Integracija su bankiniais terminalais + + +
Integracija su barkodų skaitytuvais, duomenų kaupikliais + + +
Integracija su svarstyklėmis + + +
Darbas on-line ir off-line režimais ir kt. + + +
CRM – santykių su klientais valdymas + + +
Vartotojo kalendorius + + +
Įvykių registravimas (susitikimai, skambučiai ir kt.) + + +
Priminimų sistema + + +
Elektroninio pašto klientas ir kt. + + +
Pardavimų planavimas, ABC ir XYZ analizė + + +
Integracija su EDI + + +

Pirkimų (tiekimo) valdymas

+ + +
Poreikių registravimas ir užsakymai tiekėjams + + +
Pirkimai, tikslinimai, grąžinimai + + +
Pridėtinių išlaidų paskirstymas prekių savikainai + + +
Pirkimų planavimas + + +
Integracija su specializuotomis tiekimo valdymo sistemomis “ANT” ir “Stock-M” + + +

Gamybos valdymas

+ + +
Specifikavimas ir kalkuliacija + + +
Užsakymai gamybai + + +
Išteklių užimtumo įvertinimas + + +
Gamybos planavimas ir pagaminimas + + +
Pridėtinių išlaidų paskirstymas ir kt. + + +

Sandėlio atsargų valdymas

+ + +
Prekių judėjimas pagal orderinę schemą + + +
Prekių apskaita pagal serijas + + +
Prekių apskaita pagal charakteristikas + + +
Prekių apyvartumo analizė ir kt. + + +

Gaunamų ir mokėtinų sumų valdymas

+ + +
Banko, kasos, atskaitingų asmenų operacijos + + +
Debetorinio įsiskolinimo kontrolė (atidėjimo dienų sk., kredito limitas) + + +
Kalendorinė mokėjimo ataskaita (kiek skolingi, kiek turime mokėti šiandien, rytoj…) + + +
Priminimai/pretenzijos debitoriams apie įsiskolinimą + + +
Mokėjimo nurodymų importas ir eksportas SEPA formatu ir kt. + + +

Kainų politikos valdymas ir kainų analizė

+ + +
Akcijinės kainos + + +
Sutartinės kainos + + +
Kainoraščiai (baziniai, išskaičiuojami, dinaminiai) + + +
skirtingų kainoraščių priskyrimas pagal nomenklatūros grupes + + +
Nuolaidos nuo kiekio, sumos, pagal nuolaidų korteles, pagal savaitės dienas + + +
Kaupiamosios nuolaidos ir kt. + + +

Buhalterinė apskaita

  + +
Valiutinių lėšų perkainavimas   + +
atsargų savikainos perskaičiavimas   + +
Ateinančių laikotarpių pajamų/sąnaudų taisyklės   + +
Sąskaitų uždarymo taisyklės   + +
Automatinių buhalterinių pravedimų taisyklės   + +
Buhalterinių ataskaitų rinkinys (didžioji knyga, sąskaitos apyvartos, sąskaitos kortelė ir kt.)   + +
Deklaracijos   + +
FR0524 – Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracija   + +
FR0564 – Prekių ir paslaugų tiekimo į ES ataskaita   + +
FR0600 – PVM deklaracija   + +
FR0671 – Gaunamų PVM sąskaitų-faktūrų registras   + +
FR0672 – Išrašomų PVM sąskaitų-faktūrų registras   + +
Intrastato ataskaita ir kt.   + +
Finansinė atskaitomybė   + +
Balansas (trumpas, detalus)   + +
Pelno/nuostolio ataskaita (trumpa, detali)   + +
Pinigų srautų ataskaita (tiesioginiu, netiesioginiu būdų)   + +
Kapitalo pokyčių ataskaita   + +

Darbo užmokesčio ir personalo apskaita

  + +
Visapusės informacijos apie darbuotoją registravimas   + +
Sutarčių, įsakymų šablonai ir automatinis generavimas ir kt.   + +
Darbo grafikų formavimas   + +
Priėmimas, perkėlimas, atleidimas   + +
Atostoginių ir nedarbingumo pašalpos priskaitymas   + +
Kiti darbo laiko žymėjimai (pvz.: komandiruotės, viršvalandžiai)   + +
Atskaitymų taisyklės (pvz.: alimentai)   + +
Priedų ir bazinio DU priskaitymas   + +
Atostoginių kaupiniai ir informacija apie nepanaudotas atostogas   + +
Įvairios ataskaitos   + +
Tabelis   + +
DU apskaitos žiniaraštis   + +
Pažyma apie pajamas ir išmokas   + +
Asmens sąskaita ir kt.   + +
Deklaracijos ir pranešimai   + +
Pranešimų formos (1-SD, 2-SD, 9-SD, 12-SD, NP-SD)   + +
SAM – socialinio draudimo ataskaita   + +
FR0572 – Mėnesinė pajamų mokesčio ir PSD įmokų deklaracija   + +
FR0573 – Metinė nuo išmokų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracija   + +

Ilgalaikio turto apskaita

  + +
IT pajamavimas ir pridėtinių išlaidų priskyrimas   + +
IT įvedimas į eksploataciją   + +
IT perkainavimas   + +
IT remontas   + +
IT nusidėvėjimas   + +
IT nurašymas, pardavimas ir kt.   + +

Kuro apskaita

  + +
Automobilių parko registravimas   + +
Kelionės lapai   + +
Kuro sunaudojimo aktai ir kt.   + +

Adresinė sandėlio apskaita

    +
Topologija     +
Yra galimybė suskaidyti sandėlį į saugojimo vietas — celes     +
Yra speciali procedūra, padedanti aprašyti sandėlio topologiją     +
Celei galima nurodyti išmatavimus: gylį, plotį, aukštį     +
Celei galima nustatyti kontrolę pagal tūrį ir pagal svorį     +
Celei galima nustatyti padėjimo, atrinkimo, maitinimo prioritetus     +
Celei galima nustatyti savybes: sandėlio zona, darbinė sandėlio zona, dinaminė celė, laikinai blokuojama ir pan.     +
Celei galima priskirti nomenklatūros sąrašą     +
Pajamavimas – padėjimas     +
Pirkimo dokumento pagrindu suplanuojamos padėjimo užduotys     +
Planavimui naudojami standartiniai automatiniai algoritmai, kuria parenka tinkamiausias celes     +
Vienas pirkimo dokumentas gali turėti keletą suplanuotų padėjimo užduočių     +
Suplanuotos padėjimo užduotys perduodamos vykdymui     +
Viena suplanuota užduotis gali būti perduodama vykdymui keliais perdavimo dokumentais     +
Fiksuojamas perduotų vykdyti užduočių įvykdymas     +
Viena vykdoma užduotis gali būti įvykdoma keliais įvykdymo dokumentais     +
Užduočių perdavimas ir įvykdymas gali būti organizuojamas naudojant popierinius dokumentus     +
Užduočių perdavimas ir įvykdymas gali būti organizuojamas naudojant delniniu kompiuterius     +
Pardavimas – atrinkimas     +
Pirkėjo užsakymo pagrindu suplanuojamos atrinkimo užduotys     +
Planavimui naudojami standartiniai automatiniai algoritmai, kuria parenka tinkamiausias celes     +
Vienas užsakymo dokumentas gali turėti keletą suplanuotų atrinkimo užduočių     +
Suplanuotos atrinkimo užduotys perduodamos vykdymui     +
Viena suplanuota užduotis gali būti perduodama vykdymui keliais perdavimo dokumentais.     +
Fiksuojamas perduotų vykdyti užduočių įvykdymas     +
Viena vykdoma užduotis gali būti įvykdoma keliais įvykdymo dokumentais     +
Užduočių perdavimas ir įvykdymas gali būti organizuojamas naudojant popierinius dokumentus     +
Užduočių perdavimas ir įvykdymas gali būti organizuojamas naudojant delniniu kompiuterius     +
Inventorizacija     +
Inventorizacija gali būti organizuojama pasirinktose celėse arba pasirinktos pozicijos     +
Pasirinkus metodą, atliekamas susijusių celių užrakinimas     +
Pasirinkus metodą ir užrakinus susijusias celes planuojamos užduotys     +
Suplanuotos užduotys perduodamos vykdymui     +
Fiksuojamas perduotų vykdyti užduočių įvykdymas ir inventorizacijos rezultatas     +
  1000 € 3475 € 7820 €

Kainos nurodytos be PVM.