Specializuota sandėlio valdymo sistema (SVS)

Ekonomikai augant daugelis prekybinių kompanijų svarsto galimybes atsinaujinti ar pirmą kartą investuoti į sandėlio valdymo sistema (SVS). Įmonių vadovai prieš priimdami sprendimą nori žinoti kada sulauks tokių investicijų grąžos (IG).

Išskiriamos bent 5 vietos kur vadovai gali rasti IG galimybių:

 1. Darbuotojų efektyvumas. Bet kokiame IG skaičiavime didelę reikšmę sudaro darbo jėgos kaštai. SVS sukuria didelį automatizacijos lygį, kuris leidžia arba sumažinti darbuotojų skaičių arba tomis pat pajėgomis padidinti sandėlio apyvartumą (operacijų skaičių).
 2. Atsargų valdymas. Prekybininkai, kurie nėra užtikrinti likučių informacijos tikslumu, dažniausiai prikaupia daugiau atsargų nei jų reikėtų. SVS padeda užtikrinti atsargų ir sandėliavimo tikslumą, todėl atsiranda galimybės mažinti rezervus.
 3. Vietos taupymas. SVS leidžia sandėlį suskirstyti į zonas ir vietas bei pritaikyti efektyvias prekių padėjimo ir atrinkimo taisykles. Gerai organizuotas sandėliavimas leidžia taupyti vietą.
 4. Įrangos efektyvumas. Keltuvų ir kitos sandėlio įrangos neefektyvus judėjimas didina įrangos nusidėvėjimo ir palaikymo kaštus.
 5. Klientų patenkinimas. Neretai yra sunku išmatuoti klientų pasitenkinimą, bet jis labai svarbus. Tinkamos prekės turėjimas atsargoje, jos pristatymas sutartu laiku į sutartą vietą, leidžia tikėtis daugiau užsakymų.

Noriu išbandyti Noriu prezentacijos

sandėlio valdymo sistema
 • Sandėlio valdymo sistema (SVS)

  Topologija

  • Yra galimybė suskaidyti sandėlį į saugojimo vietas — celes.
  • Yra speciali procedūra, padedanti aprašyti sandėlio topologiją.
  • Celei galima nurodyti išmatavimus: gylį, plotį, aukštį.
  • Celei galima nustatyti kontrolę pagal tūrį ir pagal svorį.
  • Celei galima nustatyti padėjimo, atrinkimo, maitinimo prioritetus.
  • Celei galima nustatyti savybes: sandėlio zona, darbinė sandėlio zona, dinaminė celė, laikinai blokuojama ir pan.
  • Celei galima priskirti nomenklatūros sąrašą.

  Pajamavimas — Padėjimas

  • Pirkimo dokumento pagrindu suplanuojamos dadėjimo užduotys. 
  • Planavimui naudojami standartinia automatiniai algoritmai, kuria parenka tinkamiausias celes.
  • Vienas pirkimo dokumentas gali turėti keletą suplanuotų dadėjimo užduočių. 
  • Suplanuotos padėjimo užduotys perduodamos vykdymui.
  • Viena suplanuota užduotis gali būti perduodama vykdymui keliais perdavimo dokumentais.
  • Fiksuojamas perduotų vykdyti užduočių įvykdymas.
  • Viena vykdoma užduotis gali būti įvykdoma keliais įvykdymo dokumentais.
  • Užduočių perdavimas ir įvykdymas gali būti organizuojamas naudojant popierinius dokumentus.
  • Užduočių perdavimas ir įvykdymas gali būti organizuojamas naudojant delniniu kompiuterius.

  Pardavimas — Atrinkimas

  • Pirkėjo užsakymo pagrindu suplanuojamos atrinkimo užduotys. 
  • Planavimui naudojami standartinia automatiniai algoritmai, kuria parenka tinkamiausias celes.
  • Vienas užsakymo dokumentas gali turėti keletą suplanuotų atrinkimo užduočių. 
  • Suplanuotos atrinkimo užduotys perduodamos vykdymui.
  • Viena suplanuota užduotis gali būti perduodama vykdymui keliais perdavimo dokumentais.
  • Fiksuojamas perduotų vykdyti užduočių įvykdymas.
  • Viena vykdoma užduotis gali būti įvykdoma keliais įvykdymo dokumentais.
  • Užduočių perdavimas ir įvykdymas gali būti organizuojamas naudojant popierinius dokumentus.
  • Užduočių perdavimas ir įvykdymas gali būti organizuojamas naudojant delniniu kompiuterius.

  Inventorizacija

  • Inventorizacija gali būti organizuojama pasirinktose celėse arba pasirinktos pozicijos.
  • Pasirinkus metodą, atliekamas susijusių celių užrakinimas.
  • Pasirinkus metodą ir užrakinus susijusias celes planuojamos užduotys.
  • Suplanuotos užduotys perduodamos vykdymui.
  • Fiksuojamas perduotų vykdyti užduočių įvykdymas ir inventorizacijos rezultatas.

  Kitos operacijos

  • Grąžintų iš pirkėjų prekių padėjimas organizuojamas taip pat kaip ir pajamavimas, t.y. vyksta padėjimo planavimas, užduočių perdavimas, užduočių įvykdymo fiksavimas.
  • Grąžinamų tiekėjams prekių atrinkimas organizuojamas taip pat kaip ir pardavimas, t.y. vyksta atrinkimo planavimas, užduočių perdavimas, užduočių įvykdymo fiksavimas.
 • Padėjimo į sandėlį procesas susideda iš veiksmų blokų PLANAS -> UŽDUOTIS -> ĮVYKDYMAS. Žemiau esantis paveikslėlis iliustruoja padėjimo į sandėlį procesą.Sandėlio vadovas sukuria prekių padėjimo į celes planą, kurio tikslas – kiekvienai prekei parinkti celę, į kurią ji turi būti padėta. ISVM minėtą planą atitinka dokumentas „Užduočių planavimas celėse“. Planą gali sudaryti keletas minėtų dokumentų, todėl esant bent vienam dokumentui „Užduočių planavimas celėse“ jis pereina į užduočių bloką, kai tuo tarpu padėjimo planavimas g.b. tęsiamas toliau. Padėjimo planavimas laikomas baigtu, kai visų prekių padėjimas yra suplanuotas.

  PLANAS (padėjimo plano formavimo veiksmai)

  1. Sandėlio vadovo darbo lange (žr. pav. žemiau) atrenkami Pirkimo dokumentai (kairė viršutinė skiltis Pagrindas), reikalaujantys sandėlio vadovo veiksmų.  Stulpeliuose PLN, UZD, ĮVK atitinkamai rodomas plano, užduočių, įvykdymo baigtumo procentas. Paveikslėlyje pavaizduotas Pirkimas, kuriam dar nepradėti jokie veiksmai.
  2. Atsistojus ant Pirkimo eilutės, kontekstiniame meniu pasirenkame „Sukurti planą“ - bus sukurtas dokumentas „Užduočių planavimas celėse“, kurio eilutes sudarys nesuplanuotos pirkimo dokumento eilutės.
  3. Tuomet sandėlio vadovas turi suplanuoti į kokias sandėlio celes turi būti padėtos prekės, t.y. užpildyti lentelės stulpelį „Į“ (žr. pav. žemiau). Užpildymui gali būti naudojami įvairūs algoritmai, kurie pasirenkami iš lentelės meniu „Užpildyti“ išskleidžiamo sąrašo arba celes galima užpildyti jas savarankiškai pasirenkant iš celių žinyno.
       

  Sandėlio vadovas sukuria prekių padėjimo į celes užduotis. Kuriant užduotis sandėlio vadovas subjektyviai (savarankiškai) formuoja optimalų užduoties dydį (čia g.b. atsižvelgiama į pozicijų skaičių, sandėlio darbuotojų skaičių ir kt.). ISVM minėtas užduotis atitinka dokumentas „Užduotys celėse“. Minėtas aukščiau Planas gali būti suskaidytas į keletą užduočių dokumentų. Dėl šios priežasties esant bent vienam dokumentui „Užduotys celėse“ jis pereina į vykdymo bloką, kai tuo tarpu užduočių formavimas g.b. tęsiamas toliau. Užduočių formavimas laikomas baigtu, kai visam Planui yra suformuotos užduotys.

  UŽDUOTIS (padėjimo užduoties formavimo veiksmai)

  1. Dokumento „Užduočių planavimas celėse“ pagrindu sukuriamas dokumentas „Užduotys celėse“ (žr. pav. žemiau).
  2. Dokumente gali būti sumažinamas eilučių skaičius, nustatomas prioritetas ir kt.

  Sandėlio darbuotojas gauna/paima užduotį vykdymui. Vienu metu skirtingas užduotis gali vykdyti keletas sandėlio darbuotojų. Fiziškai padėjus prekę į nurodytą/reikiamą vietą, tai fiksuojama (užduoties lape arba kaupiklyje) ir pereinama prie sakančios prekės (užduotyje) padėjimo. ISVM užduočių įvykdymą atitinka dokumentas „Įvykdytos užduotys celėse“. Sandėlio darbuotojas gali užfiksuoti tarpinį užduoties įvykdymą, t.y. viena užduotis gali būti įvykdyta per kelis kartus ir užfiksuota keliais dokumentais „Įvykdytos užduotys celėse“. Užduotis laikoma įvykdyta, kai visoms užduoties pozicijoms yra užfiksuotas įvykdymas.

  ĮVYKDYMAS (užduoties įvykdymo veiksmai)

  1. Sandėlio darbuotojas atlikęs padėjimo užduotį, sandėlio vadovui perduoda popierinį to patvirtinimą, o sandėlio vadovas dokumento „Užduotys celėse“ pagrindu sukuria dokumentą „Įvykdytos užduotys celėse“ (žr. pav. žemiau).

  Prosesas baigtas - suplanuotos padėti prekės yra perkeltos iš priėmimo zonos į saugojimo zonas.

 • Atrinkimo sandėlyje procesas susideda iš veiksmų blokų PLANAS -> UŽDUOTIS -> ĮVYKDYMAS. Žemiau esantis paveikslėlis iliustruoja atrinkimo sandėlyje procesą.

  Sandėlio vadovas sukuria prekių atrinkimo iš celių planą, kurio tikslas – kiekvienai prekei parinkti celę, iš kurios ji turi būti paimta. ISVM minėtą planą atitinka dokumentas „Užduočių planavimas celėse“. Planą gali sudaryti keletas minėtų dokumentų, dėl šios priežasties, esant bent vienam dokumentui „Užduočių planavimas celėse“ jis pereina į užduočių bloką, kai tuo tarpu atrinkimo planavimas g.b. tęsiamas toliau. Atrinkimo planavimas laikomas baigtu, kai visų prekių atrinkimas yra suplanuotas.

  PLANAS (atrinkimo plano formavimo veiksmai)

  1. Sandėlio vadovo darbo lange (žr. pav. žemiau) atrenkami dokumentai, kurių pagrindu gali būti atliekamas prekių atrinkimas iš sandėlio (PU dokumentas, PJ dokumentas). Stulpeliuose PLN, UZD, ĮVK atitinkamai rodomas plano, užduočių, įvykdymo baigtumo procentas. Paveikslėlyje paryškintai pavaizduotas Prekių judėjimas, kuriam dar nepradėti jokie veiksmai.
  2. Jeigu automatinis dokumentų kūrimas nenustatytas, sandėlio vadovas turi sukurti dokumentą „Užduočių planavimas celėse“. Sandėlio vadovas turi suplanuoti iš kurių sandėlio celių turi būti paimtos prekės, t.y. užpildyti lentelės stulpelį „Iš“. Užpildymui gali būti naudojami įvairūs algoritmai, kurie pasirenkami iš lentelės meniu „Užpildyti“ išskleidžiamo sąrašo.
       

  Sandėlio vadovas sukuria prekių atrinkimo iš celių užduotis. Kuriant užduotis sandėlio vadovas subjektyviai (savarankiškai) formuoja optimalų užduoties dydį (čia g.b. atsižvelgiama į pozicijų skaičių, sandėlio darbuotojų skaičių ir kt.). ISVM minėtas užduotis atitinka dokumentas „Užduotys celėse“. Minėtas aukščiau Planas gali būti suskaidytas į keletą užduočių dokumentų. Dėl šios priežasties esant bent vienam dokumentui „Užduotys celėse“ jis pereina į vykdymo bloką, kai tuo tarpu užduočių formavimas g.b. tęsiamas toliau. Užduočių formavimas laikomas baigtu, kai visam Planui yra suformuotos užduotys. Esant nustatytam automatiniam dokumentų kūrimui, Užduotys celėse bus skaidomos pagal nustatymuose nurodytas reikšmes.

  UŽDUOTIS (atrinkimo užduoties formavimo veiksmai)

  1. Dokumento „Užduočių planavimas celėse“ pagrindu įvedamas dokumentas „Užduotys celėse“ (žr. pav. žemiau).
  2. Dokumente gali būti sumažinamas eilučių skaičius, nustatomas prioritetas ir kt.

  Sandėlio darbuotojas gauna/paima užduotį vykdymui. Vienu metu skirtingas užduotis gali vykdyti keletas sandėlio darbuotojų. Fiziškai paėmus prekę iš nurodytos/reikiamos vietos, tai fiksuojama (užduoties lape arba kaupiklyje) ir pereinama prie sekančios prekės (užduotyje) paėmimo. Logistikoje užduočių įvykdymą atitinka dokumentas „Įvykdytos užduotys celėse“. Sandėlio darbuotojas gali užfiksuoti tarpinį užduoties įvykdymą, t.y. Viena užduotis gali būti įvykdyta per kelis kartus ir užfiksuota keliais dokumentais „Įvykdytos užduotys celėse“. Užduotis laikoma įvykdyta, kai visoms užduoties pozicijoms yra užfiksuotas įvykdymas.

  ĮVYKDYMAS (užduoties įvykdymo veiksmai)

  1. Sandėlio darbuotojas atlikęs atrinkimo užduotį, sandėlio vadovui perduoda popierinį to patvirtinimą, o sandėlio vadovas dokumento „Užduotys celėse“ pagrindu sukuria dokumentą „Įvykdytos užduotys celėse“ (žr. pav. žemiau).

  Prosesas baigtas - suplanuotos atrinkti prekės yra atrinktos iš saugojimo zonų ir perkeltos į atkrovimo zoną.

 • Įdiegus ISVM ir organizavus adresinę apskaitą, padidėjo sandėlininkų darbo efektyvumas. Naudojant adresus, brūkšninius kodus ir duomenų kaupiklius, minimizuota tikimybė suklysti, o operacijos atliekamos greičiau. Atsirado galimybė daryti dalines ir automatines inventorizacijas, o tai leidžia pasitikėti prekių likučiais programoje.

  UAB "Evelkas" finansų direktorius Artūras Mazurkevičius


  Įdiegus adresinę sandėlio apskaitą centriniame sandėlyje, išsisprendė problemos su likučių tikslumu. Kaupiklių, kurie sujungti su sistema bevieliu ryšiu, pagalba prekės atrenkamos bei padedamos tiksliai ir sparčiai.

  UAB "Krinona" direktoriaus pavaduotojas Renaldas Pleškys