Prekybos valdymas 8

Verslo valdymo sistema “Prekybos valdymas 8” išskirtinė savo funkcijų kompleksiškumu. Joje integruoti visi efektyviam darbui reikalingi moduliai, tame tarpe buhalterinė ir mokestinė apskaita (i.SAF, i.VAZ, SAF-T), sandėlis, gamyba, tiekimas, prekyba, CRM, analizė ir kt.

Verslo valdymo sistema realizuota remiantis pažangia technologine platforma “1C:Organizacija 8”, kuri užtikrina greitaveiką net ir esant dideliems duomenų kiekiams bei srautams.

Noriu išbandyti Noriu prezentacijos

verslo valdymo sistema
 • Prekybos valdymas 8 (verslo valdymo sistema)

  Pardavimų valdymas

  • pirkėjų užsakymai
  • pardavimai
  • perdavimai komisionieriams
  • prekių grąžinimai iš pirkėjų
  • pardavimo tikslinimai (kreditinės/debetinės sąskaitos)
  • integracija su EDI
  • mažmeninė prekyba
   • specialus pardavimų langas
   • specialus pirkėjo ekranas
   • integracija su POS‘ais
   • integracija su bankiniais terminalais
   • integracija su barkodų skaitytuvais, duomenų kaupikliais
   • integracija su svarstyklėmis
   • darbas on-line ir off-line režimais ir kt.

  Pirkimų valdymas

  • užsakymai tiekėjams
  • pirkimai
  • gavimai iš komitentų
  • pridėtinių išlaidų paskirstymas
  • prekių grąžinimai tiekėjams
  • pirkimo tikslinimai (kreditinės/debetinės sąskaitos) ir kt.
  • integracija su specializuotomis tiekimo valdymo sistemomis "ANT" ir "Stock-M".

  Pardavimų ir pirkimų planavimas

  • pirkimų planų įvedimas
  • pardavimų planų įvedimas
  • plano fakto analizė ir kt.

  Sandėlio atsargų valdymas

  • prekių judėjimas pagal orderinę schemą
  • prekių apskaita pagal serijas
  • prekių apskaita pagal charakteristikas
  • prekių apyvartumo analizė ir kt.
  • adresinė apskaita sandėlyje (įsidiegus ISVM modulį)
   • galimybė suskaidyti sandėlį į saugojimo vietas — celes
   • automatinės prekių padėjimo užduotys
   • automatinės prekių atrinkimo užduotys
   • darbas su mobiliais įrenginiais ir kt.

  Gaunamų sumų valdymas

  • banko, kasos operacijos
  • debitorinio įsiskolinimo kontrolė (atidėjimo dienų sk., kredito limitas)
  • priminimai/pretenzijos debitoriams apie įsiskolinimą
  • mokėjimo nurodymų importas SEPA formatu ir kt.

  Mokėtinų sumų valdymas

  • banko, kasos operacijos
  • kalendorinė mokėjimo ataskaita (kiek skolingi, kiek turime mokėti šiandien, rytoj...)
  • mokėjimo nurodymų eksportas SEPA formatu ir kt.

  Santykių su klientais valdymas (CRM)

  • vartotojo kalendorius
  • įvykių registravimas
  • priminimų sistema
  • elektroninio pašto klientas ir kt.

  Kainų politikos valdymas ir kainų analizė

  • akcinės kainos
  • sutartinės kainos
  • kainoraščiai (baziniai, išskaičiuojami, dinaminiai)
  • skirtingų kainoraščių priskyrimas pagal nomenklatūros grupes
  • nuolaidos nuo kiekio, sumos, pagal nuolaidų korteles, pagal savaitės dienas
  • kaupiamosios nuolaidos ir kt.

  Prekybinės veiklos monitoringas ir analizė

  • pardavimų, pelningumo analizė įvairiais pjūviais (tame tarpe, pagal vadybininkus, projektus)
  • ABC analizė
  • XYZ analizė
  • kainoraščiai(baziniai, išskaičiuojami, dinaminiai) ir kt.

  Ilgalaikio turto valdymas

  • IT pajamavimas ir pridėtinių išlaidų priskyrimas
  • IT įvedimas į eksploataciją
  • IT perkainavimas
  • IT remontas
  • IT nusidėvėjimas
  • IT nurašymas, pardavimas ir kt.

  Buhalterinė apskaita

  • buhalterinės apskaitos sąskaitų planas (sąsaja su pavyzdiniu planu SAF-T paruošimui)
  • buhalterinių operacijų žurnalas (galimybė susikurti savitus žurnalus ir nustatyti prieigos teises)
  • automatiniai buhalteriniai pravedimai
  • atskaitingų asmenų apskaita
  • ateinančių laikotarpių sąnaudų paskirstymas (automatiškai, mėnesiais)
  • buhalterinių ataskaitų rinkinys (didžioji knyga, sąskaitos apyvartos, suvestinės apyvartos, sąskaitos kortelė ir kt.)
  • gaunamų/išrašomų sąskaitų-faktūrų registrai - i.SAF
  • krovinio gabenimo važtaraščiai - i.VAZ
  • pakuočių apskaita - GPAIS
  • intrastato apskaita ir XML eksportas muitinei
  • analitinė PVM apskaita ir deklaravimas
  • SAF-T rinkmenos generavimas s ir kt. 

  Darbo užmokesčio apskaita

  • pranešimų formų automatinis pildymas (1-SD, 2-SD, 9-SD, 12-SD, NP-SD)
  • socialinio draudimo ataskaita (SAM forma)
  • GPM ataskaitos (FR0572, FR0573)
  • DU apskaitos žiniaraštis
  • Tabelis
  • Pažymos apie pajamas ir kt.

  Personalo apskaita

  • visapusės informacijos apie darbuotoją registravimas
  • sutarčių, įsakymų šablonai ir automatinis generavimas ir kt.

  Kuro apskaita

  • automobilių parko registravimas
  • kelionės lapai
  • kuro sunaudojimo aktai ir kt.

  Finansinė atskaitomybė

  • balansas (trumpas, detalus)
  • pelno/nuostolio ataskaita (trumpa, detali) ir kt.
 • Realizuota išplėstinė pardavimo grandinė: pirkėjo užklausimas -> komercinis pasiūlymas -> pirkėjo užsakymas -> pardavimas

  Pardavimų vadybininko darbo vieta suteikia jam greitą prieigą prie visos aktualios informacijos

  Nepamiršti pirkėjui laiku atiduoti jo užsakytų prekių padeda įvykių sąrašas

  Pardavimų analizei naudojamos labai lanksčiai konfigūruojamos ataskaitos

  o taip pat ir įvairios diagramos

  Tai tik vieno iš modulių trumpas pristatymas. Išsamesnė informacija pateikiama demonstracijų metu.

 • Pardavimo vadybininkams sukurtas specialus langas, kuriame pateikiama aktualiausia informacija apie jo klientus

  Aktualius užsakymus, jų įvykdymo būklę ir kitus svarbius indikatorius galima matyti specialiame lange „Vartotojo kalendorius Įvykių sąrašas“

  Pirkėjai gali būti klasifikuojami pagal ABC analizės rezultatus

  Pirkėjai gali būti klasifikuojami pagal XYZ analizės rezultatus

  Vadybininkų darbo rodikliai gali būti analizuojami ir ataskaitose ir diagramose

  Tai tik vieno iš modulių trumpas pristatymas. Išsamesnė informacija pateikiama demonstracijų metu.

 • Sistemą “Prekybos valdymas 8” naudojame nuo 2010 metų.  Ši sistema palengvino ne tik apskaitos tarnybos, bet ir vadovų darbą, kadangi apstu reikiamų ataskaitų, kurias galime suformuoti įvairiai pjūviais. Didelis ačiū Akvilei – ji visuomet padeda, pataria.

  UAB “Svelitus” direktoriaus pavaduotoja Ilona Sakavičienė


  Sistemą “Pekybos valdymas 8” naudojame nuo 2010 metų. Sistemoje yra labai patogi informacijos analizė, nes ataskaitos leidžia paprastai ir greitai gauti informaciją įvairiausiais pjūviais, o tai labai svarbu mūsų darbe.

  UAB "RETAL Baltic" vyr.buhalterė Nina Marinova


  Pradėjus naudotis programa supratau, kad buhalteriniai darbai gali būti nudirbti greitai ir lengvai. Teigiamai nuteikia ir malonus įmonės kolektyvas.

  UAB "UTVT" direktorius


  Sistemą “Prekybos valdymas 8” naudojame nuo 2013 metų vasario. Įdiegus sistemą, kasdienis buhalterio ir apskaitos darbas pasidarė paprastesnis ir patogesnis. Naudojam daug funkcijų skirtų personalo valdymui. Planuojama programa naudoti ne tik buhalterijai, bet ir pasiūlymų paruošime.

  UAB “SK INTRA BALTIC” vyr. buhalterė Jelena Tiunina


  Sistemą “Prekybos valdymas 8” naudojame nuo 2008 metų. Esame labai patenkinti paslaugiu UAB "Avakompas" kolektyvu, operatyvia pagalba, o ypač patogia ir lanksčia programa, kurią įdiegus kasdienis mūsų darbas pasidarė žymiai paprastesnis ir greitesnis. Sistema „Prekybos valdymas 8“ puikiai atitinka mūsų poreikius vedant įvairių sričių buhalterinę apskaitą: tiek prekybos, gamybos, tiek statybos bei įvairių paslaugų srityse.

  UAB “LORANNA GROUP” vyr. buhalterė Laura Karklaitė


  “Prekybos valdymas 8” dar tik pradėjome naudoti (nuo 2013 metų vasaros), todėl iškyla daug klausimų į kuriuos labai operatyviai reaguoja UAB "AVAKOMPAS" konsultantė Akvilė Budrytė-Banelienė.

  UAB "ALBA" vyr. buhalterė Sabina Bagurskienė


  Programa naudojamės jau labai senai - ji visiškai patenkina mūsų poreikius, o Avakompas kolektyvas - mūsų poreikius net pernoksta!

  UAB Firma "Ekvinokcija" vadovė Otilija Kožemiako