Verslo valdymo sistema (ERP)

Verslo valdymo sistema “Prekybos valdymas 8” išskirtinė savo funkcijų kompleksiškumu. Joje integruoti visi efektyviam darbui reikalingi moduliai, tame tarpe buhalterinė ir mokestinė apskaita (i.SAF, i.VAZ, SAF-T), sandėlis, gamyba, tiekimas, prekyba, CRM, analizė ir kt.

Sistemos pamatą sudaro pažangi technologine platforma “1C:Enterprise 8”, kuri užtikrina greitaveiką esant dideliems duomenų kiekiams bei srautams.

Lanksčios konfigūravimo ir programavimo galimybės leidžia sistemą adaptuoti bet kokiems Jūsų poreikiams.

 • Pardavimų valdymas

  • pirkėjų užsakymai
  • pardavimai
  • perdavimai komisionieriams
  • prekių grąžinimai iš pirkėjų
  • pardavimo tikslinimai (kreditinės/debetinės sąskaitos)
  • integracija su Edisoft, Telema, DPD, Venipak, LP post, Uni post ir kt.
  • mažmeninė prekyba
   • specialus pardavimų langas
   • specialus pirkėjo ekranas
   • integracija su POS‘ais
   • integracija su bankiniais terminalais
   • integracija su barkodų skaitytuvais, duomenų kaupikliais
   • integracija su svarstyklėmis
   • darbas on-line ir off-line režimais ir kt.

  Pirkimų valdymas

  • užsakymai tiekėjams
  • pirkimai
  • gavimai iš komitentų
  • pridėtinių išlaidų paskirstymas
  • prekių grąžinimai tiekėjams
  • pirkimo tikslinimai (kreditinės/debetinės sąskaitos) ir kt.
  • integracija su specializuotomis tiekimo valdymo sistemomis “ANT” ir “Stock-M”.

  Pardavimų ir pirkimų planavimas

  • pirkimų planų įvedimas
  • pardavimų planų įvedimas
  • plano fakto analizė ir kt.

  Sandėlio atsargų valdymas

  • prekių judėjimas pagal orderinę schemą
  • prekių apskaita pagal serijas
  • prekių apskaita pagal charakteristikas
  • prekių apyvartumo analizė ir kt.
  • adresinė apskaita sandėlyje (įsidiegus ISVM modulį)
   • galimybė suskaidyti sandėlį į saugojimo vietas — celes
   • automatinės prekių padėjimo užduotys
   • automatinės prekių atrinkimo užduotys
   • darbas su mobiliais įrenginiais ir kt.

  Gaunamų sumų valdymas

  • banko, kasos operacijos
  • debitorinio įsiskolinimo kontrolė (atidėjimo dienų sk., kredito limitas)
  • priminimai/pretenzijos debitoriams apie įsiskolinimą
  • mokėjimo nurodymų importas SEPA formatu ir kt.

  Mokėtinų sumų valdymas

  • banko, kasos operacijos
  • kalendorinė mokėjimo ataskaita (kiek skolingi, kiek turime mokėti šiandien, rytoj…)
  • mokėjimo nurodymų eksportas SEPA formatu ir kt.

  Santykių su klientais valdymas (CRM)

  • vartotojo kalendorius
  • įvykių registravimas
  • priminimų sistema
  • elektroninio pašto klientas ir kt.

  Kainų politikos valdymas ir kainų analizė

  • akcinės kainos
  • sutartinės kainos
  • kainoraščiai (baziniai, išskaičiuojami, dinaminiai)
  • skirtingų kainoraščių priskyrimas pagal nomenklatūros grupes
  • nuolaidos nuo kiekio, sumos, pagal nuolaidų korteles, pagal savaitės dienas
  • kaupiamosios nuolaidos ir kt.

  Prekybinės veiklos monitoringas ir analizė

  • pardavimų, pelningumo analizė įvairiais pjūviais (tame tarpe, pagal vadybininkus, projektus)
  • ABC analizė
  • XYZ analizė
  • kainoraščiai(baziniai, išskaičiuojami, dinaminiai) ir kt.

  Ilgalaikio turto valdymas

  • IT pajamavimas ir pridėtinių išlaidų priskyrimas
  • IT įvedimas į eksploataciją
  • IT perkainavimas
  • IT remontas
  • IT nusidėvėjimas
  • IT nurašymas, pardavimas ir kt.

  Buhalterinė apskaita

  • buhalterinės apskaitos sąskaitų planas (sąsaja su pavyzdiniu planu SAF-T paruošimui)
  • buhalterinių operacijų žurnalas (galimybė susikurti savitus žurnalus ir nustatyti prieigos teises)
  • automatiniai buhalteriniai pravedimai
  • atskaitingų asmenų apskaita
  • ateinančių laikotarpių sąnaudų paskirstymas (automatiškai, mėnesiais)
  • buhalterinių ataskaitų rinkinys (didžioji knyga, sąskaitos apyvartos, suvestinės apyvartos, sąskaitos kortelė ir kt.)
  • gaunamų/išrašomų sąskaitų-faktūrų registrai – i.SAF
  • krovinio gabenimo važtaraščiai – i.VAZ
  • pakuočių apskaita – GPAIS
  • intrastato apskaita ir XML eksportas muitinei
  • analitinė PVM apskaita ir deklaravimas
  • SAF-T rinkmenos generavimas s ir kt.

  Darbo užmokesčio apskaita

  • pranešimų formų automatinis pildymas (1-SD, 2-SD, 9-SD, 12-SD, NP-SD)
  • socialinio draudimo ataskaita (SAM forma)
  • GPM ataskaitos (FR0572, FR0573)
  • DU apskaitos žiniaraštis
  • Tabelis
  • Pažymos apie pajamas ir kt.

  Personalo apskaita

  • visapusės informacijos apie darbuotoją registravimas
  • sutarčių, įsakymų šablonai ir automatinis generavimas ir kt.

  Kuro apskaita

  • automobilių parko registravimas
  • kelionės lapai
  • kuro sunaudojimo aktai ir kt.

  Finansinė atskaitomybė

  • balansas (trumpas, detalus)
  • pelno/nuostolio ataskaita (trumpa, detali) ir kt.